Naszą społeczną aktywność podejmujemy z myślą o naszych klientach i społecznościach lokalnych.

Aktywności w tym obszarze mają edukować, bawić i służyć. Wypracowaliśmy mapę naszego zaangażowania społecznego. Określa ona w sposób kompleksowy i transparentny w jakie przedsięwzięcia się angażujemy i komu niesiemy pomoc.

priorytety