Obrazek przedstawia drzewo

Jest rzeczą oczywistą, że będąc spółką, której działalność opiera się na wykorzystywaniu zasobów naturalnych, działamy zgodnie z prawem, standardami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie ochrony środowiska.

Zrównoważony rozwój nakłada na nas obowiązek podejmowania działań bardziej zróżnicowanych niż działanie zgodnie z literą prawa. Mamy świadomość, że tylko zrównoważone zarządzanie wodą zapewni optymalizację różnorodnych procesów i kierunków naszego rozwoju - począwszy od ochrony zasobów wodnych, poprzez szeroko pojęte bezpieczeństwo na każdym etapie zarządczym, a skończywszy na realizacji celów strategicznych spółki. Liczymy, że poprzez dostarczenie społeczeństwu bezpiecznej wody, ochronę ekosystemów wodnych, zarządzanie bioróżnorodnością, pomiarem poziomów emisji CO2, edukację ekologiczną, wspieramy jego rozwój i przyczyniamy się do budowy wartości dla całej aglomeracji poznańskiej. W związku z tym w najbliższych latach skupimy się przede wszystkim na:

  • Stałym monitoringu zakresu korzystania ze środowiska.
  • Zagospodarowaniu wód opadowych na terenach obiektów Aquanet.
  • Systematycznym zwiększaniu produkcji zielonej energii.