Jako spółka jesteśmy powołani do tego, by zarabiać pieniądze, robimy to etycznie i odpowiedzialnie.

Chcemy dzielić się naszymi osiągnięciami i przyznawać się do porażek, chociaż tych ostatnich, mamy nadzieję, będzie z każdym rokiem mniej. Zakreślamy nasze horyzonty strategiczne na kilka lat. Chcemy regularnie informować o naszych zamierzeniach wszystkich, którzy chcą z nami odbyć tę drogę. Zapraszamy do budowania wspólnego otoczenia wszystkich naszych interesariuszy: dostawców, władze gmin, klientów, pracowników, organizacje pożytku publicznego i innych, którzy chcą do nas dołączyć. Nikogo nie wykluczamy, szanujemy różnorodność i jesteśmy ciekawi każdej opinii. W związku z tym w najbliższych latach skupimy się przede wszystkim na:

  • Zapewnieniu powszechnego dostępu do informacji o poziomie świadczonych usług i stanie jakości wody w sieci.
  • Aktywnym uczestnictwie w kształtowaniu i rozwoju kompetencji przyszłej kadry ekspertów w branży wod-kan.
  • Systematycznym dialogu z klientami i parterami.
  • Cyklicznym raportowaniu w zakresie zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu.

Skrócony Kodeks Etyki

Ściągnij Kodeks Etyki [66.2 KB]

Zobacz Kodeks Etyki Online