Nasze raporty powstają w ścisłej współpracy z interesariuszami Aquanet SA.

Dialog i głosy naszych partnerów są dla nas jedną z ważniejszych wartości. Każdorazowo organizujemy cykl sesji dialogowych, w celu wysłuchania potrzeb i oczekiwań w stosunku do naszej spółki. W formule bezpośrednich spotkań oraz celowych ankiet interesariusze mówią czego oczekują od tych dokumentów. Każdorazowo punktem odniesienia w zakresie prowadzenia sesji dialogowych są wytyczne rekomendowane przez międzynarodowy standard AA1000.

Nie chcemy budować przekazu wyłącznie marketingowego, a wartościowy biznesowy dokument pokazujący fakty o zrównoważonym rozwoju i CSR w Aquanet SA. Raportujemy w oparciu o rekomendacje standardu GRI G4 na poziomie „core” z wykorzystaniem wskaźników podstawowych i dodatkowych.