o raporcie

Raportowanie działań społecznych Aquanet SA to niezwykle ważny element zarządzania zrównoważonym rozwojem i odpowiedzialnym biznesem.

Za pośrednictwem corocznie publikowanych raportów CSR chcemy pokazać i podsumować najistotniejsze tematy związane z naszą działalnością w tym obszarze. Staramy się, aby w każdym roku prezentowane treści odnosiły się do oczekiwań interesariuszy oraz ważnych zmian zachodzących w naszej spółce. Chcemy także, aby pokazywały rzeczywisty obraz i kondycję naszego przedsiębiorstwa.