Wolontariat pracowniczy „Płyń z pomocą” powstał w ramach strategii CSR i zrównoważonego rozwoju 2017-2022.

Celem, który sobie wyznaczyliśmy było Podejmowanie i wspieranie działań charytatywnych. Wolontariat zaś był odpowiedzią na oczekiwania naszych pracowników i interesariuszy zewnętrznych i wpisywał się w wyznaczony przez nas cel. Działamy zgodnie z zasadami określonymi w naszych kierunkach zaangażowania społecznego.
W 2017 zamknęliśmy wszystkie prace wokół wypracowania formalnego kształtu naszego wolontariatu. Zakres naszego działania został określony w ramach regulaminu. Pomoc ta może przyjmować różne formy:

Konkursy grantowe

Nasi wolontariusze mogą rozpisywać grant finansowy i wskazywać wybrane przez siebie organizacje pozarządowe, które mogą skorzystać z naszego wsparcia finansowego. Dodatkowo nasi wolontariusze mogą się włączać w działania przewidywane w zgłaszanych przez siebie projektach. Taka forma pomocy wymaga od samych wolontariuszy uczenia się zarządzania projektem i nakłada na pracowników odpowiedzialność.
2018 rok = 8 projektów na łączną kwotę 40 000 zł| 17 wniosków na grant | 35 wolontariuszy


Niesienie pomocy

Włączamy się w bezpośrednią pomoc organizacjom pozarządowym i koleżeńską. Priorytetem dla nas są projekty na rzecz ochrony środowiska. Włączamy się w działania wszędzie tam, gdzie jesteśmy potrzebni. Naszymi sztandarowymi projektami, które realizujemy regularnie są m.in. współpraca ze Stowarzyszeniem Zupa na Głównym oraz z Fundacją Niesiemy Nadzieję. Organizujemy również zbiórki pieniężne i rzeczowe.

 

Dołącz do nas

Chcesz dołączyć do naszej drużyny wolontariuszy? To proste, zapoznaj się z regulaminem i prześlij wypełniony formularz aplikacyjny na adres:  agnieszka.kaczmarek@aquanet.pl

Regulamin

Formularz

 

Dla organizacji pozarządowych

Chcesz skorzystać z naszej pomocy? Napisz na adres: agnieszka.kaczmarek@aquanet.pl

 

Co wspólnie zrobiliśmy