Troska o przyszłe pokolenia wyznacza od wielu lat cel naszych działań, dlatego każdego roku angażujemy się społecznie.

Nasze działania koncentrują się na projektach ważnych dla regionu i społeczności lokalnych. Podejmowane aktywności kierujemy do społeczności lokalnych, zarówno tych z dużych ośrodków miejskich jak i mniejszych miejscowości. Działamy na rzecz rozwoju edukacji ekologicznej, prowadzimy kampanie społeczne oraz ściśle współpracujemy z organizacjami pozarządowymi. Do najważniejszych projektów społecznego zaangażowania Aquanet SA należą:

Akcja edukacyjna Plusk

plusk jpg

To flagowy projekt Aquanet SA. Inicjatywa związana jest z kształtowaniem postaw proekologicznych oraz budową świadomej odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Akcja Edukacyjna „PLUSK” trwa nieprzerwanie od 1998 roku.

Od ponad 20 lat uczymy dzieci, młodzież i seniorów o tym skąd pobieramy wodę, w jaki sposób ją uzdatniamy i jak wygląda proces oczyszczania ścieków. Zajęcia są profesjonalnie przygotowywane przez osoby, które koordynują akcją i dostosowane do wieku osób biorących udział.  Zajęcia odbywają się w dwóch formach: wycieczek po naszych obiektach (Ujęcie Wody na Dębinie, zwiedzanie Stacji Uzdatniania Wody, Centralnej i Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków oraz lekcji w wielkopolskich szkołach i przedszkolach. 

Akcja Edukacyjna Plusk w 2019 roku: 

Wycieczki:            

Poznań - 29 szkół, 44 wycieczki

• 17 przedszkoli, 20 wycieczek

• 7 innych placówek, 7 wycieczek

Gmina Luboń – 3 szkoły, 4 wycieczki,

Gmina Mosina – 3 szkoły, 4 wycieczki,

Gmina Czerwonak – 5 szkół, 10 wycieczek,

Gmina Murowana Goślina – 2 szkoły, 4 wycieczki,

Gmina Swarzędz – 2 szkoły, 2 wycieczki

Liczba osób: 2474

Zajęcia w szkołach:

Poznań – 13 szkół, 25 godzin zajęć

Gmina Luboń – 3 szkoły, 9 godzin zajęć

Gmina Czerwonak – 1 szkoła, 2 godziny zajęć

Gmina Puszczykowo – 1 szkoła, 1 godzina zajęć

Gmina Mosina – 1 szkoła, 4 godziny zajęć

Liczba osób: 1325

Kampanie społeczne w regionie

piciewody

Dokładamy wielu starań, by nasze kampanie wywoływały możliwie jak najtrwalsze zmiany społeczne. Chcemy uświadamiać społeczeństwu, jak ważna w codziennym życiu jest woda oraz jak niewłaściwe nawyki, wpływają na jej zasoby. Najbardziej znane kampanie to „Picie wody z kranu” oraz „Nie śmieć w sieć”. Celem tej pierwszej jest zachęcanie klientów do picia wody z kranu, drugiej zaś, uzmysłowienie mieszkańcom czego nie należy wrzucać do kanalizacji i które śmieci wrzucane do odpływów są kłopotliwe dla sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni.

Partnerstwo z organizacjami pozarządowymi

Od 13 lat nasza pomoc organizacjom pozarządowym ma charakter konkursów. Co roku ogłaszamy inny temat, ponieważ zależy nam by różnorodne grupy beneficjentów korzystały z pomocy. Wierzymy, że dzięki organizowanym przez nas konkursom w realny sposób przyczyniamy się do poprawy komfortu życia podopiecznych fundacji. Poza konkursami nasze wsparcie organizacji pozarządowych ma bardzo różne formy, ale są równie ważne, ponieważ obejmuje bardzo szeroką grupę podmiotów.

 Wspieramy ważne projekty w regionie

Od wielu lat podejmujemy liczne przedsięwzięcia służące zwiększaniu komfortu i jakości życia mieszkańców aglomeracji poznańskiej. Jesteśmy dumni z miejsca naszego pochodzenia. Chcemy aktywnie przyczyniać się do sukcesu społeczno-gospodarczego regionu. Dlatego wspieramy ważne inicjatywy i przedsięwzięcia służące realizacji tego celu. Nie pozostajemy obojętni na potrzeby samorządów i gmin, na terenie których prowadzimy naszą działalność. Aktywnie dbamy też o pamięć historyczną. Mamy nadzieję, że podejmowane przez nas działania przyczyniają się do promocji marki Wielkopolska na arenie lokalnej i ogólnokrajowej. 

W ramach promocji picia wody z kranu w 2019 roku zamontowaliśmy: 20 zdrojów - w tym 14 w szkołach i 1 zdrój na poznańskim lotnisku - Ławica