Troska o przyszłe pokolenia wyznacza od wielu lat cel naszych działań, dlatego każdego roku angażujemy się społecznie.

Nasze działania koncentrują się na projektach ważnych dla regionu i społeczności lokalnych. Podejmowane aktywności kierujemy do społeczności lokalnych, zarówno tych z dużych ośrodków miejskich jak i mniejszych miejscowości. Działamy na rzecz rozwoju edukacji ekologicznej, prowadzimy kampanie społeczne oraz ściśle współpracujemy z organizacjami pozarządowymi. Do najważniejszych projektów społecznego zaangażowania Aquanet SA należą:

Akcja edukacyjna Plusk

plusk jpg

To flagowy projekt Aquanet SA. Inicjatywa związana jest z kształtowaniem postaw proekologicznych oraz budową świadomej odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Akcja Edukacyjna „PLUSK” trwa nieprzerwanie od 1998 roku.

Od 20 lat uczymy dzieci, młodzież i seniorów o tym skąd pobieramy wodę, w jaki sposób ją uzdatniamy i jak wygląda proces oczyszczania ścieków. Zajęcia są profesjonalnie przygotowywane przez osoby, które koordynują akcją i dostosowane do wieku osób biorących udział.  Zajęcia odbywają się w dwóch formach: wycieczek po naszych obiektach (Ujęcie Wody na Dębinie, zwiedzanie Stacji Uzdatniania Wody, Centralnej i Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków oraz lekcji w wielkopolskich szkołach i przedszkolach. Akcja Plusk ma własny autobus i kierowcę. Uczestnicy są przywożeni, obwożeni po obiektach i na koniec odwożeni na miejsca wyjazdu. 

W 2018 roku: 

122 wycieczki => 55 spoza Poznania, 67 z Poznania  

25 lekcji w 25 szkołach => 9 spoza Poznania, 16 w Poznaniu  

Kampanie społeczne w regionie

piciewody

Dokładamy wielu starań, by nasze kampanie wywoływały możliwie jak najtrwalsze zmiany społeczne. Chcemy uświadamiać społeczeństwu, jak ważna w codziennym życiu jest woda oraz jak niewłaściwe nawyki, wpływają na jej zasoby. Najbardziej znane kampanie to „Picie wody z kranu” oraz „Nie śmieć w sieć”.

W 2016 nasza kampania "Nie śmieć w sieć" zdobyła nagrodę w Konkursie Kampania Społeczna Roku 2015 w kategorii Kampania o tematyce ekologicznej. Jury doceniło nas za podjęcie niełatwego tematu w inspirujący sposób, intrygujące hasło oraz wysoki poziom językowy kampanii.

Celem tej pierwszej jest zachęcanie klientów do picia wody z kranu, drugiej zaś, uzmysłowienie mieszkańcom czego nie należy wrzucać do kanalizacji i które śmieci wrzucane do odpływów są kłopotliwe dla sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni.

Partnerstwo z organizacjami pozarządowymi

Od 13 lat nasza pomoc organizacjom pozarządowym ma charakter konkursów. Co roku ogłaszamy inny temat, ponieważ zależy nam by różnorodne grupy beneficjentów korzystały z pomocy. Wierzymy, że dzięki organizowanym przez nas konkursom w realny sposób przyczyniamy się do poprawy komfortu życia podopiecznych fundacji. Poza konkursami nasze wsparcie organizacji pozarządowych ma bardzo różne formy, ale są równie ważne, ponieważ obejmuje bardzo szeroką grupę podmiotów.

 Wspieramy ważne projekty w regionie

Od wielu lat podejmujemy liczne przedsięwzięcia służące zwiększaniu komfortu i jakości życia mieszkańców aglomeracji poznańskiej. Jesteśmy dumni z miejsca naszego pochodzenia. Chcemy aktywnie przyczyniać się do sukcesu społeczno-gospodarczego regionu. Dlatego wspieramy ważne inicjatywy i przedsięwzięcia służące realizacji tego celu. Nie pozostajemy obojętni na potrzeby samorządów i gmin, na terenie których prowadzimy naszą działalność. Aktywnie dbamy też o pamięć historyczną. Mamy nadzieję, że podejmowane przez nas działania przyczyniają się do promocji marki Wielkopolska na arenie lokalnej i ogólnokrajowej. 

W ramach promocji picia wody z kranu od 2015 roku zamontowaliśmy 71 zdrojów wodnych w 59 placówkach szkolnych z terenu Poznania i gmin ościennych.