Wspieramy organizacje pozarządowe, organizując dla nich w ciągu roku od dwóch do czterech konkursów tematycznych.

Tematy są bardzo różnorodne, tak żeby ich zasięg był jak największy i umożliwiał przystąpienie do konkursów dużej liczbie beneficjentów. Są one skutecznie reklamowane na naszej stronie internetowej oraz nagłaśniane przez media.

2017 rok => 300 tys. zł dla 13 organizacji OPP
2018 rok => 240 tys. zł dla 9 organizacji OPP

„Mamy haka na raka”

udzieliliśmy wsparcia Fundacji Serdecznik, Społecznej Fundacji Ludzie dla Ludzi, Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu.

 

„Okaż kulturę i chroń naturę”

udzieliliśmy wsparcia Samodzielnemu Kołu Terenowemu nr 185 Społecznego Towarzystwa Oświatowego oraz Polskiemu Towarzystwu Ochrony Przyrody Salamandra.

 

„Niepełnosprawni siłacze”

udzieliliśmy wsparcia Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Otwarte Drzwi", Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka, Fundacji "Stworzenia Pana Smolenia", Stowarzyszeniu na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej "Śmiałek".

 

Sprawdź bieżące konkursy