W ramach Konkursów charytatywnych Aquanet wspiera organizacje pozarządowe, organizując dla nich w ciągu roku od dwóch do czterech konkursów tematycznych.

Tematy są bardzo różnorodne, tak żeby ich zasięg był jak największy i umożliwiał przystąpienie do konkursów dużej liczbie beneficjentów. Są one skutecznie reklamowane na naszej stronie internetowej oraz nagłaśniane przez media.

W roku 2020 Aquanet kontynuuje ideę wspierania organizacji pożytku publicznego przez organizowanie konkurów o różnej tematyce. 

W 2019 roku udzielono wsparcia na kwotę - 185 370 zł

I Konkurs, Żyjemy zdrowo i aktywnie – czujemy się pozytywnie

  • Stowarzyszenie Na Rzecz Uczniów i Absolwentów ZS nr 105 oraz Ich Rodzin Trwanie
  • Towarzystwo Uniwersytet Trzeciego Wieku w Poznaniu

II Konkurs, Wiele narodów – wiele kultur

Samodzielne Koło Terenowe nr 185 Społecznego Towarzystwa Oświatowego

III Konkurs, Międzypokoleniowe poruszenie – dla dóbr Ziemi zabezpieczenie

  • Stowarzyszenie Piątkowska Szkoła Społeczna
  • Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe
  • Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,Otwarte Drzwi”

Sprawdź nasze konkursy