Pracownik jest najcenniejszym zasobem naszej firmy, dlatego polityka personalna w Aquanet stawia go na pierwszym miejscu.

Dziś pracownik jest częściej kontrahentem niż petentem, przychodzi w sprawie, a nie po pomoc. To wymaga od nas wzmożonego wysiłku i sprawia, że chcemy się rozwijać. Wszystkie narzędzia i systemy, które wprowadzamy i promujemy w spółce są dopasowane do kultury naszej organizacji i mają na celu przyciągnięcie, a w kolejnym kroku utrzymanie pracowników. Rozwój branży pociąga za sobą wzrost kompetencji i wymagań stawianych pracownikom. Stąd też chcąc utrzymywać kadrę na wysokim poziomie musimy sięgać po nowoczesne systemy motywacyjne, rozwojowe i premiowe. W związku z tym w najbliższych latach skupimy się przede wszystkim na:

  • Budowie etycznego, różnorodnego i elastycznego środowiska pracy.
  • Angażowaniu pracowników we wspierany przez spółkę wolontariat.
  • Prowadzeniu stałego i otwartego dialogu z pracownikami.
  • Zarządzaniu szkoleniami dla pracowników.
  • Zapewnieniu i promocji najwyższych standardów zdrowego i bezpiecznego miejsca pracy.