W 2017 roku przyjęliśmy nową Strategię Zrównoważonego Rozwoju i odpowiedzialnego biznesu na lata 2017-2022.

Strategia została opracowana przez naszych pracowników przy współudziale interesariuszy i wyznacza priorytety naszego funkcjonowania na rynku, w obszarze miejsca pracy, dbałości o środowisko naturalne i kwestiach związanych z zaangażowaniem społecznym. Dokument ma również na celu wspieranie osiągania celów biznesowych i budowanie wartości marki Aquanet.

Wypracowanie naszej strategii było poprzedzone szeroką analizą sytuacji w spółce, nasze wnioski zostały oparte o bezpośrednie rozmowy z pracownikami i szczegółowe badania: odbyliśmy 30 spotkań pracowniczych z reprezentantami różnych działów, zorganizowaliśmy 3 sesje dialogowe z interesariuszami, przeprowadziliśmy 3 warsztaty z Zarządem, przeprowadziliśmy analizę SWOT z mapowaniem wszystkich procesów, zorganizowaliśmy anonimową ankietę dotyczącą kwestii zrównoważonego rozwoju i CSR w Aquanet SA, w której wzięło udział 31% pracowników z całej kadry. Co więcej, strategia wyrosła i wpisuje się w kulturę organizacyjną Aquanet SA, dlatego w najbliższych latach skupiać się będziemy na realizacji celów strategicznych. Naszą strategię opieramy na 4 obszarach.