Nasi Interesariusze

Klienci

 • Indywidaulni
 • Zbiorowi (SM)
 • Biznes

Spółki zależne

Instytucje ochrony środowiska

 • Administracja
 • WIOŚ
 • RDOŚ

Służby

 • Straż Pożarna

Beneficjenci rozwoju

 • Właściciele gruntów
 • Deweloperzy

Dostawcy

 • Usług
 • Materiałów
 • Robót budowlanych
 • Długoterminowi (partnerzy)

Regulatorzy

 • Urząd Miasta Poznań
 • Urzędy Gmin
 • Puszcza Zielonka

Pracownicy

 • Pracownicy
 • Związki zawodowe

Firmy doradcze

Świat nauki

Instytucje finansowe

 • Banki

Społeczności lokalne

 • Rady osiedli
 • Szkoły
 • Seniorzy
 • Ośrodki i domy kultury
 • Organizacje pożytku publicznego
 • Organizacje pozarządowe (społeczne, ekologiczne)

Media

 • Lokalne

Pracownie urbanistyczne

 • Miejskie pracownie urbanistyczne

Administracja państwowa

 • Sanepid
 • Urząd skarbowy
 • UOKiK
 • NFOŚ
 • Nadzór budowlany

Gminy

 • Akcjonariusz i właściciel

Koordynatorzy inwestycji na poziomie gmin

Nasi interesariusze pełnią ważną funkcję w  codziennej działalności firmy. Wierzymy, że dzięki bieżącej współpracy możemy w  pełni realizować działania wynikające z  naszego podejścia do odpowiedzialności społecznej.

Mamy świadomość, że nasza działalność nie jest pozbawiona błędów. Dlatego z uwagą wsłuchujemy się w każdy głos podczas cyklicznie organizowanych sesji dialogowych.

Dialog i głosy naszych partnerów są dla nas jedną z ważniejszych wartości

Jak prowadzimy dialogi?

2016
2017
2018
2019

Nasze działania w liczbach

sesje dialogowe, które odbyły się w Poznaniu
kluczowych interesariuszy
bloki tematyczne (rynek, miejsce pracy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne)
łączna liczba zgłoszonych tematów w trakcie spotkań
sesje dialogowe (dwie odbyły się w Poznaniu oraz po jednej w UMiG Kórnik i Mosina)
kluczowych interesariuszy
bloki tematyczne (współpraca z samorządami, miejsce pracy i środowisko naturalne)
łączna liczba zgłoszonych tematów w trakcie spotkań
sesje dialogowe
kluczowych interesariuszy
bloki tematyczne
pomysłów
sesje dialogowe (w Poznaniu, Swarzędzu i Luboniu)
akcjonariuszy
bloki tematyczne
pomysłów, usprawnień i oczekiwań