Konkurs charytatywny Międzypokoleniowe poruszenie - dla dóbr Ziemi zabezpieczenie rozstrzygnięty!

Spośród nadesłanych wniosków Komisja Konkursowa przyznała dofinansowanie następującym organizacjom:

  • Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,Otwarte Drzwi" w wysokości 49 100 zł;
  • Poznańskiemu Stowarzyszeniu Oświatowemu w wysokości 15 400 zł;
  • Stowarzyszeniu Piątkowska Szkoła Społeczna w wysokości 10 000 zł.

Gratulujemy!

*Przelanie środków nastąpi po dopełnieniu formalności związanych z podpisaniem umowy darowizny.