Aquanet ogłasza kolejny konkurs charytatywny

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie organizacje pożytku publicznego działające na obszarze świadczenia usług przez Aquanet. Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami, tj. aktualny odpis z KRS oraz statut Organizacji, należy nadsyłać lub dostarczyć w kopertach do 23.09.2019 r. włącznie (decyduje data stempla pocztowego) na adres: AQUANET SA Biuro Zarządu, ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, z dopiskiem KONKURS: Międzypokoleniowe poruszenie - dla dóbr Ziemi zabezpieczenie”.

Budżet Konkursu wynosi 74 500 złotych.

Więcej informacji: https://www.aquanet.pl/konkursy-na-dzialania-charytatywne,22