Paweł Chudziński Prezes Zarządu

Szanowni Państwo,

List ten piszę w czasie pandemii koronawirusa, więc w naturalny sposób zagadnienia związane z epidemią będą w nim dominowały. Priorytetem naszej organizacji jest obecnie zapewnienie ciągłości świadczenia usług oraz podjęcie wszelkich działań zmierzających do minimalizacji ryzyka zachorowań naszych pracowników oraz naszych partnerów biznesowych. Mimo, że wygasiliśmy na czas trwania epidemii nasze działania związane z wolontariatem, jednakże staramy się mieć w opiece naszych emerytów i rencistów. Obecnie na dalszy plan zeszły obowiązujące jeszcze w zeszłym roku cele zarządcze, w tym również przegląd strategii Spółki celem analizy jej aktualności. Spowolniony proces realizacji inwestycji, w tym również tych współfinansowanych przez Komisję Europejską, będzie dawał efekty w kolejnych latach. Przyjęty przez Zarząd Spółki jako priorytet jak najwyższy poziom bezpieczeństwa ograniczył działalność biznesową, także w zakresie usług dla podmiotów zewnętrznych, oraz badania i rozwój nowych technologii. 

Spółka została wyróżniona w 2019 roku tytułem lidera w programie European Business Award. Wyróżnienie to zostało nam przyznane w kategorii odpowiedzialności społecznej biznesu, co w obecnej sytuacji nabiera nowego znaczenia.

Paweł Chudziński
Prezes Zarządu