Paweł Chudziński Prezes Zarządu

Szanowni Państwo,

oddajemy dzisiaj w Państwa ręce kolejny Raport społecznej odpowiedzialności biznesu naszej Spółki. Działalność podstawowa Aquanetu jest wpisana w dbałość o środowisko naturalne, jednakże naszą ambicją i wyzwaniem jest nie poprzestawać jedynie na tym.

Zrównoważony rozwój, który zawiera w sobie społeczną odpowiedzialność biznesu, rozumiemy jako wyważenie racji wszystkich naszych interesariuszy.

Wyrazem tego jest nasza konsekwencja w realizacji strategii zrównoważonego rozwoju oraz zawarcie jej istotnych elementów w Strategii Aquanetu na lata 2019–2021.

Dbałość o klientów wyraża się w przyjęciu CRM jako jednego z naszych bardziej istotnych projektów strategicznych oraz w dbałości o dostępność ekonomiczną i techniczną do naszych usług. Równocześnie szczególną wagę przykładamy do działań społecznych, wśród których akcja edukacyjna prowadzona od 21 lat zajmuje poczesne miejsce.

Edukacja społeczna stanowi dla nas wyzwanie i cel sam w sobie, czego wyrazem jest kampania „Nie śmieć w sieć” oraz objęcie patronatem jednej z klas kształcących w zawodach „wodociągowych”. Równocześnie pragnę zaznaczyć istotne zaangażowanie naszych pracowników w wolontariat, który przybiera rozmaite formy i zakres. Przeciwdziałanie wykluczeniu ubogim, jako wyraz naszej wrażliwości, znajdowało od wielu lat odzwierciedlenie w Funduszu Wodociągowym, a obecnie przyjmuje również inne formy.

Pozwolą Państwo, że w tym miejscu złożę podziękowanie tym wszystkim naszym pracownikom, którzy poświęcają swój czas, a nierzadko czas swoich bliskich, na realizowanie potrzeb ludzi, którzy często nie ze swojej winy znaleźli się poza głównym nurtem społecznym. Dzięki nim wszyscy stajemy się lepsi.

Ochrona środowiska znajduje w naszym przedsiębiorstwie nowy wymiar. Z jednej strony oczywiste jest spełnianie wymogów prawa w naszej działalności podstawowej, z drugiej zaś nasze działania kierujemy na odnawialne źródła energii, energooszczędne technologie oraz środki transportu o napędzie elektrycznym. Poszanowanie energii we wszystkich jej wymiarach jest jednym z naszych kluczowych kierunków działań. Szacunek jako wartość, której hołdujemy, odnosi się także do dostawców Aquanetu.

To z myślą o nich opracowaliśmy i wdrażamy Kodeks etyki. Transparentność działania uważamy za swoją powinność. W ciągu minionego roku zmieniliśmy swoje podejście do interesariuszy, czego wyrazem było zaproszenie dostawców, klientów, dziennikarzy, właścicieli oraz pracowników do prac nad strategią Spółki. To właśnie nasi interesariusze są jej autorami, a my, jako organizacja, jej realizatorami.

Czujemy na sobie wielką odpowiedzialność, mając na względzie wysiłek, czas oraz zaangażowanie naszych interesariuszy włożone w prace nad Strategią. 

Paweł Chudziński
Prezes Zarządu